Поиск

Навигация
 •     Архив сайта
 •     Мастерская "Провидѣніе"
 •     Перейти на старый дизайн
 •     Добавить новость
 •     Подписка на новости
 •     Регистрация
 •     Кто нас сегодня посетил

Колонка новостей

Чат

Ваше время


Православие.Ru

Видео - Медиа

    Посм., ещё видео


Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Помощь нашему сайту!
рублей Яндекс.Деньгами
на счёт 41001400500447
( Провидѣніе )

Не оскудеет рука дающего


Главная » 2016 » Сентябрь » 10 » • Татарские ярлыки литовским великим князьям •
10:07
• Татарские ярлыки литовским великим князьям •
 

providenie.narod.ru

 
фото
 • Вассалы татарских ханов
 • Другими словами, татарин требует дани
 • Орда еще распоряжались
 • Обстановка постоянных усобиц
 • В качестве вассалов
 • Ответ великого князя Сигизмунда
 • В роли правопреемника ханов
 • К предыстории ярлыков
 • Литва и Орда
 • Ссылки по теме
 • Вассалы татарских ханов

  В 14-16 вв. литовские великие князья правили бывшими землями Руси, как вассалы татарских ханов, выплачивая им дань и получая от них ярлыки, из которых известно о следующих:
  Ярлык Абдуллы (Мамая) Ольгерду (1362)
  Ярлык Тохтамыша Ягайле (1392-1393)
  Ярлык Тохтамыша Витовту (1397-1398)
  Ярлык Хаджи-Гирея Витовту
  Ярлык Улуг-Мухаммеда Свидригайле (1431)
  Ярлык Хаджи-Гирея Сигизмунду Кейстутьевичу
  Ярлык Хаджи-Гирея Казимиру (1461)
  Ярлык Нур-Девлета Казимиру (1466)
  Ярлык Менгли-Гирея Казимиру (1472)
  Ярлык Менгли-Гирея Сигизмунду I (1507)
  Ярлыки Менгли-Гирея Сигизмунду I (1514)
  Ярлык Мухаммед-Гирея Сигизмунду I (1520)
  Ярлык Сагип-Гирея Сигизмунду I (1535)
  Ярлык Сагип-Гирея Сигизмунду I (1540)
  Ярлык Девлет-Гирея Сигизмунду II (1560)
  Украинский историк Феликс Шабульдо говорит о двадцати сохранившихся или упомянутых в исторических источниках ярлыках:

  …Ще Михайло Грушевський визначив, що „грамоти в.кн.литовським на руські землі видали: 1) Тохтамиш, 2) Хаджі-герай – з нагоди якогось ближче не названого посольства, 3) Нур-девлет по прого- лошенню його ханом, коли до нього приїздили Ян Кучукович і Іваншен- цо, 4) сам Менглі-герай… скоро по смерті його батька… Окрім того маємо ще 5) пізнішу грамоту Менглі-герая того ж роду, видану ним в 1507 році”18.

  (18 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 4. – С. 458-459.) Перелік цей необхідно доповнити ще принаймні двома ярликами, що були видані після Тохтамиша і не зберіглися, проте свідчення про їх існування є в ярлику Хаджі Гірея: 6) „грамотою” виданою для Вітовта, що могла бути ярликом самого Хаджі Гірея, 7) ярликом Хаджі Гірея для в.кн.литовського Сигізмунда Кейстутовича19.

  (19 Петрунь Ф. Східна межа Великого князівства Литовського в 30-х роках XV сторіччя // Ювілейний збірник на пошану академіка М.С. Грушевського. – К., 1928. – С. 165-168; його ж. Ханські ярлики на українські землі. – С. 171-173; перевид.: С. 135-136.) Проте й ними перелік, схоже, не закінчується. Враховуючи окремі згадки про ярлики у писемних джерелах та кількість уже виявлених й опублікованих, можна вважати що їх має бути близько двадцяти.

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми)

  Ярлык Абдуллы (Мамая) Ольгерду (1362)

  Вперше литовську версію в її конкретній формі вжито в уже згаданій інструкції від 27 листопада 1500 року для посольства Дмитра Путятича до Менглі Гірея. У ній, зокрема, зазначалося, що предки кримського хана, „перші царі”, з давніх часів перебували „в братстві і в приязні і в правді твердій” з предками в.кн.литовського Олександра Казимировича, „почон отъ великого царя Токтамыша и отъ великого князя Олкгирда ”32. (32 32 АЗР. – Т.1. - № 183. – С.210; Pułaski K. Op. cit. – Nr. 46. – S.245.)

  Вдруге погляд литовської сторони на початок історії литовсько-ординських союзів викладений у листі короля польського і в.кн.литовського Сигізмунда Старого до кримського хана від 26 листопада 1507 року в частині, присвяченій союзницькій присязі Менглі Гірея, якою той зобов’язався „во всим братство, приятельство верное с нами заховати по тому, как и предкове наши, почон от царя Токтамыша и от великого князя Олкгирда ж до отцов наших Казимиря, короля, и Ачжи Кгирея, царя”33.

  (Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8. – Nr. 57.– S. 95; Stosunki z Mendli-Girejem chanem tatarów perekopskich (1469–1515). Akta i listy / Wydał i szkicem historycznym poprzedził K.Pułaski.–Kraków–Warszawa, 1881. – Nr. 98. – S. 327.)

  Втретє литовська версія наводиться у листі Сигізмунда Старого до Менглі Гірея від 14 грудня 1512 року, доставленому в Крим посольством Станіслава Скіндера і Яць- ка Ратомського. У цьому листі Сигізмунд, викладаючи умови черговий раз відновлюваного литовсько-кримського союзу, висловив подяку ханові за те, що той, „пам’ятаючи давние дела, как предьки наши с твоими пред- ки, почонши от великого князя Олкгиръда, и от Витовта, а з вашое стороны от Тактомыша царя, аж до отцов наших, Казимира короля и Ачжикгирия царя, в котором братстве и приязни они промежку собе были, хотячи потому ж с нами жити и на знамя веръного братства, прислав еси к нам внука своего Джалайдаина солтана”34. (34 ЦДІАК України. – КМФ-36. – Оп.1. - Ч. 6. – Арк. 449; Pułaski K. Op. cit. – Nr. 138. – S.408. Деякі з прикладів вживання литовської версії у дипломатичних стосунках Литви з Кримом навів у свій час Л.Коланковський, але без жодних пояснень. Див.: Kolankowski L. Problem Krymu w dziejach jagiellońskich // Kwartalnik Historyczny. – R. 49., 1935. – S. 288. - Not.5. Порівн.: Русина О.В. Україна під татарами і Литвою. – К.,1998. – С.59-60; її ж. Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського. – К.,1998. – С.80-81,84-88.)

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми) http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf

  Карта земель, пожалованных Мамаем Ольгерду:

  фото

  Фелікс Шабульдо. Синьоводська битва 1362 p. у сучасній науковій інтерпретаціїї http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/2.pdf

  Ярлык Тохтамыша Ягайле (1392-1393)

  Русский текст:

  Слово Тактамышево къ Королеви Польскому. Ведомо даемъ нашему бра[ту]: ажъ есмь селъ на столе великого ц[а]рства. Коли есть первое селъ на ц[а]ръскомъ столе, тогда есмь послалъ былъ квамъ Асана и Котлубугу вамъ дати ведание. И наши посли нашли ва[c] под городомъ под Троки стоячи. Вы па послалие есте кнамъ посла вашего Литвина на имя Невоиста. Оу другомъ пакъ лете стала межи на[c] замятня. Нашъ племеньни[к] Бекбулат и Хожа Мединъ оучинился намъ ворогъ и оуста на на[c]. И еще к тымъ Бекгичь и Турдучакъ Берди Давыдъ Тикня головнии мои были слуги. И тии стали намъ ворогъ и оу мене служаче и почали коромолити на мене. Послалися одного на имя Идикгия до Аксакъ Темиря на мене лиго мыслече. По тыхъ посланию по Идикгиеву посольству вышолъ на мене Аксакъ-Темиръ Железная нога о Чорного Песка. Тогда Аксакъ пришолъ такъ таино на насъ аже не было намъ никакое вести а ни слова. Алижъ озрели есмо его оу нашои державе мы па не поспели есмо и спрятати всее силы нашее толко што около на[c] нашъ дворъ есть и с тыми стали есмо противъ того Аксака. Тъи исныи Бекбулатъ нашъ ворог насъ выдалъ и побеглъ о насъ. Кои тои лихии Бекбула[т] побеглъ, тогда вси люди вся рать на бегъ повернулися. То дело потомъ стало. Б[ог]ъ насъ пожаловалъ опя[ть], наши неприятели ворзи далъ намъ всихъ оу наши руки. Мы ихъ сказнили такъ што опять не будутъ намъ пакостити. Ныне послалъ есмь квамъ слуги наши Асана и Тулу Очжю то поведати вамъ нашему брату, ябы то ведали вы. Што межи твоее земле суть кня[же]ния, волости давали выходъ Белои Орде, то намъ наше дайте , а што будетъ вашее державы под нами, а мы за то не стоимъ вамъ. Ищите своего, а мы вамъ дамо. А и еще што было межи насъ какъ здавна гостемъ путь чистъ и вашимъ и нашимъ торговцемъ, без приимъ, без пакости всякому ч[е]л[о]в[е]ку, и чорнымъ людемъ промъслъ. На то все послали есмо сеи нашъ ярлыкъ и с нашею печатью золотою, ябы то крепко было. А тои ярлыкъ писанъ оу Орде на оустьи Дону курячего лета, а месяца иречипа. Какъ от[е]цъ нашъ, какъ о[т]ци ваши были заодно, послы сылали межи собою, а мы такоже хочемъ с вами быти. Аже будетъ ва[м] надобе помочь на кого на ворога вашего, язъ самъ есмъ готовъ за того тобе на помочь всею моею силою, а толко весть намъ даите. А коли па потомъ коли намъ бы надобе, вы намъ таковиже будте.

  Перевод татарского текста:

  Токтамышево слово мое Ягайле-хану. Мы послали послов, из коих главные Котлубуга и Асан, дать знать о восшествии на великое место, и ты также послал к нам присланника. Третьего года несколько Угланов, из коих важнейшие Бекбулат и Ходжа Медин, и Беки, из коих главные Бекгичь и Турдучак Берди Давуд, отправив вперед человека, по имени Идикгия, послали (без моего ведома) к Темирю. По тому требованию он выступил. Когда он, веруя в лукавое сердце и такой же язык их, пришел тайно вперед, мы, узнав, собрались; во время битвы прежде те дурные люди ушли с места, отчего и народ ушел с места. Вот что было причиной бывшему до тех пор тому делу. Бог нас пожаловал, предал нам враждующих Угланов и Беков, из коих главные Бекбулат, Ходжа Медин, Бекгичь и Турдучак Берди Давуд. Теперь мы послали послов, из коих главные Асан и Тулу Оджа, дать знать об этом случившемся. А далее с подданных нам волостей собрав выходы, вручи идущим послам для доставления в казну. Еще по прежнему правилу мои негоцианты и твои купцы пусть ходят одни к другим: признавая это хорошим для Великого Улуса, мы утвердили грамоту с золотым знаком. Велено написать курячьего года гиджры 795 ново-лунного месяца Реджеба 8-го дня, когда Орда была на Дону.

  (Ярлык хана Золотой Орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу 1392-1393 года. Издан князем М.А. Оболенским. Казань, 1850.)

  Ярлык Тохтамыша Витовту (1397-1398)

  Литовская хроника: Того же лета князь великии Витовт пошлеть Промчыслава и князя Глеба Светославовича на Тимир-Тиклуя, a сам князь великии Витовт со всим воиском за ним поидеть. A цар Тактомыш со всим людом поидеть Витовту на помоч. Литва, немцы и ляхове, и татарове, и c ним было князеи пятдесят, и была сила ратных вельми великая. И пошли на цара Тимир-Тиклуя татарского. И похвалился на орду Витовт рекл : «емо пустошечи землю Татарскую и забиимо цара ТимиръТиклуя, и осадим царя Токтомыша на царстве его, a Тактамыш мене посадить на всеи земли Рускои ». И мовившы то и пошли татар воевати. A в том часе поспееть Тимир-Тиклуи цар з многими силами татарскими, и стретилися c князем Витовтом на поли на реце на Ворскле, и была им битва великая лета 6907, месяца августа дванадцатого дня.

  Другими словами, татарин требует дани

  В роду потомков Тохтамыша – крымских Гиреев было принято ссылаться на союз великого литовского князя Витовта с Тохтамышем против Тимур-Кутлука и его детей. В своем послании к панам рады Литвы от 1506 г. Менгли-Гирей говорил так: «Великий царь Тохтамыш дал великому князю Витовту Киев и Смоленск и другие города, и предок наш царь Тохтамыш на все то дал ярлыки свои». Учитывая, что слова этого ярлыка включены и в несколько позднейших трактатов с Литвой, невозможно сомневаться, что это пожалование действительно было осуществлено ханом Белой Орды. Возникает вопрос, когда это произошло. – На него тоже отвечает Менгли-Гирей, вспоминая в своем письме к панам рады от 1507 г.: «Дядя наш и великий царь Ачгирей, отец наш, коли их потные кони были, до великого князя Витовта до литовское земли в гостиное поехали и за то пожаловали Киевом в головах и многие места дали»…

  Самое сильное поражение Тохтамыш понес от Тамерлана в 1396 г. Были уничтожены Сарай, Астрахань и Азов. Бесчисленные орды, спасающиеся от грозного татарского завоевателя, хлынули за Дон и Днепр. Можно предполагать, что именно тогда кони Тохтамыша «были потны», другими словами, именно тогда он искал убежища в Литве под натиском Тимуровых орд. Тогда посаженный Тимуром над Днепром ханом Белой Орды Тимур-Кутлуг выгнал Тохтамыша, который укрылся в Литве у Витовта. Вероятно, в 1397 г. был заключен договор о взаимной помощи и владениях. По-видимому, Витовт обещал Тохтамышу помощь в завоевании орд Крыма, Азова, Казани и Астрахани, а Тохтамыш, со своей стороны, выдал Витовту ярлык на владение русскими землями, в отношении которых татары имели права верховных правителей. Этот ярлык стал основой для последующих договоров Литвы с наследниками Тохтамыша, и именно на него ссылаются последующие ярлыки наследников Тохтамыша…

  Что касается условий трактата 1397 г., то восстановить их можно на основании его подтверждения Менгли-Гиреем и ярлыка Тохтамыша 1393 г. В последнем Тохтамыш требует от Ягайлы дани словами: «с подданных нам волостей собрав выходы, вручи идущим послам для доставления в казну». В русском переводе, осуществленном с тюркского оригинала ярлыка, читаем: «Што межи твоее земле суть кня[же]ния, волости давали выходъ Белои Орде, то намъ наше дайте, а што будетъ вашее державы под нами, а мы за то не стоимъ вамъ. Ищите своего, а мы вамъ дамо».

  Другими словами, татарин требует дани, которую Литва платила в определенном размере со всех русских держав и провинций. Эта дань называлась выходом и определенно выплачивалась Ольгердом (сам Сигизмунд I упоминает о дружбе предков: «начиная от великого князя Ольгерда и Витовта, а с вашей стороны – от Тохтамыша»).

  (Prochaska A. Z Witoldowych dziejow. I. Uklad Witolda z Tochtamyszem 1397 r. // Przeglad historyczny. T. XV, z. 3. Warszawa, 1912. S. 259-264.)

  Факт пропуску Тохтамишовичів у ярликах кримських ханів серед надавців таких документів навряд чи можна пояснити випадковістю, по- милкою писаря чи незнанням історії литовсько-ординських політичних союзів. Ймовірніше, що у цьому випадку ми маємо справу з державниць- кою міфологемою, свідомо вживаною дипломатичною службою Кримсь- кого ханства. Вірність такого припущення підтверджує зокрема існування неофіційної кримської версії. Про неї стало відомо з розмови членів вели- кого посольства Менглі Гірея 1506 р. про початки литовсько-ординського „братства і приязні”, що мала місце зразу після учти у короля Сигізмунда Старого і була почута й записана кимось з королівських служебників. Спогади послів різняться від загальновживаної дипломатичної формули, а тому їх можна сприймати за неофіційну версію, що поділялася багатьма достойниками навіть з найближчого почту Менглі Гірея: „А какъ опосле на впокои тыи послы и великих были у короля его милости в среду по обеде, - занотував служебник, - и они много от царя его милости припо- минали стародавных господарей и великих князей от Витовта и далеи, такеж о Тактамыша, Чжелегдиня, Перберди, Магмети, Силехмат, Ачи Кгиреи и вси деи тыи цари были з великими князи литовъскими у верном братстве, у присязе на всякого неприятеля заодин”24.

  (24 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 – Nr. 11. – S. 53; Stosunki z Mendli-Girejem chanem tatarów perekopskich (1469–1515). Akta i listy / Wydał i szkicem historycznym poprzedził K.Pułaski.–Kraków–Warszawa, 1881. – Nr. 76. – S. 290.)

  У названих послами іменах, хоч вони і перекручені, легко розпізна- ти деяких з Тохтамишовичів – Джелал ед-Діна, Перберди (Джеббар- берди), Улуг-Махмета і Сеїд Ахмеда. Отже, на початку XVI ст. у Криму про Тохтамишовичів знали і пам’ятали, але з певних причин в офіційних документах не згадували.

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми) http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf

  Ярлык Хаджи-Гирея Витовту

  …Ще Михайло Грушевський визначив, що „грамоти в.кн.литовським на руські землі видали: 1) Тохтамиш, 2) Хаджі-герай – з нагоди якогось ближче не названого посольства, 3) Нур-девлет по прого- лошенню його ханом, коли до нього приїздили Ян Кучукович і Іваншен- цо, 4) сам Менглі-герай… скоро по смерті його батька… Окрім того маємо ще 5) пізнішу грамоту Менглі-герая того ж роду, видану ним в 1507 році”18.

  (18 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 4. – С. 458-459.) Перелік цей необхідно доповнити ще принаймні двома яр- ликами, що були видані після Тохтамиша і не зберіглися, проте свідчення про їх існування є в ярлику Хаджі Гірея: 6) „грамотою” виданою для Ві- товта, що могла бути ярликом самого Хаджі Гірея, 7) ярликом Хаджі Гі- рея для в.кн.литовського Сигізмунда Кейстутовича19.

  (19 Петрунь Ф. Східна межа Великого князівства Литовського в 30-х роках XV сторіччя. – С. 165-168; його ж. Ханські ярлики на українські землі. – С. 171- 173; перевид.: С. 135-136.)

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми) http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf

  Ярлык Улуг-Мухаммеда Свидригайле (1431)

  Зокрема, у ярлику Хаджі Гірея 1461 р., найдавнішому з тих, чий зміст зберігся до нашого часу, згадується, крім самого Хаджі Гірея, ще його старший брат, котрий перед ним також „на коні потному до великого князя Вітовта до Литви в гостину приїжджав і велику пошану мав”10. (10 Барвінський Б. Два загадочні ярлики на руські землі з другої половини XV сто- ліття // Барвінський Б. Історичні причинки. Розвідки, замітки і матеріали до і- сторії України-Руси. – Львів, 1909. – С. 16: „Co przed tym brat nasz starszy, na koniu polnym (має бути „potnym”) do wielkiego kniazia Witulta do Litwy w gościnę przyezdzal i wielką uczciwość mial”.)

  Нині відомо, що у даному разі йдеться про Улуг Махмеда, сина Джелал ед- Діна, онука Тохтамиша, котрий також був клієнтом Вітовта, потім прави- телем найбільшої Орди у Дешт-і-Кипчаку в 1420-х роках і ще згодом – засновником Казанського ханства11.

  (11 Див.: Kolankowski L. Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego. – Warszawa, 1930. – T. 1, 1377-1499. – S. 127, 254.)

  Проте вже у другому ярлику

  Менглі Гірея (1507 р.) ряд союзників-клієнтів Вітовта і надавачів дона- ційних актів скорочено до двох царствених осіб – Улуг Махмеда і Хаджі Гірея: „Штож великий ц/а/рь, дядя н/а/шь, и великий ц/а/рь Ачжи Кгиреи, о/те/ць н/а/шь, коли их потные кони были, до великого кн/я/зя Витовта, до Литовъские земли в гостиное поехали и за то пожаловали Киевом в голо- вах, многие места дали”13.

  (13 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499-1514): Uzrasmų knyga 8. – Vilnius, 1995. – Nr. 47. – S. 83; або ж: Акты, относящиеся к истории Западной России (далі – АЗР), собранные и изданные Археологической комиссиею. 1506-1541. – СПб., 1848. – Т. 2. – № 6. – С. 4.)

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми) http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf

  Орда еще распоряжались

  Ряд указаний источников показывает, что в 30-х годах ордынская знать продолжала считать себя верховным сюзереном восточноевропейских государств, от воли которого зависит решение спорных вопросов между ними.

  По свидетельству Длугоша, во время военных действий на Волыни летом 1431 г. Свидригайло передал польскому королю и панам ярлык Улу-Мухаммеда, в котором им предписывалось прекратить войну с Литвой и передать Свидригайло объект спора – Подолию, так как хан пожаловал ее Свидригайло (Dlugosz J. Opera omnia. Cracoviae, 1877. T. XIII. S. 450).

  Сам хронист полагал, что текст ханского ярлыка был сфабрикован самим Свидригайло, но уже наиболее авторитетный исследователь политической истории Великого княжества Литовского 30-х годов XV в. А. Левицкий усомнился в правильности этого утверждения. Действительно, в ярлыках крымских ханов великим князьям литовским (Хаджи-Гирея 1461 г. и Менгли-Гирея 1472 и 1507 гг.), восходивших к ярлыку Тохтамыша Витовту, как часть их владений постоянно упоминается «Подольская тьма».

  Можно не сомневаться, что подобный ярлык был выдан Улу-Мухаммедом Свидригайло, а затем хан мог потребовать от польского правительства передать его «пожалование» литовскому великому князю.

  Польское государство могло пренебречь распоряжениями хана, как не посчитались с ними в конце концов сражавшиеся между собой московские князья, но, когда дело касалось более мелких политических образований, правители Орды еще распоряжались их судьбами.

  В апреле 1434 г., сообщая великому магистру о приходе к нему с войсками князей Одоевских, Свидригайло разъяснял, что хан отдал этих князей с их землями ему «во владение» (Коцебу А. Свидригайло, великий князь литовский. СПб., 1835. С. 197).

  Именно в позиции, занятой Ордой, следует видеть одну из причин того, почему московским великим князьям не удалось в то время восстановить свои позиции в Верховских княжествах, утраченные в последние годы правления Витовта. (С. 181)

  (Флоря Б.Н. Орда и государства Восточной Европы в середине XV века (1430-1460) // Славяне и их соседи. Выпуск 10. Славяне и кочевой мир. М., 2001.)

  Ярлык Хаджи-Гирея Сигизмунду Кейстутьевичу

  …Ще Михайло Грушевський визначив, що „грамоти в.кн.литовським на руські землі видали: 1) Тохтамиш, 2) Хаджі-герай – з нагоди якогось ближче не названого посольства, 3) Нур-девлет по прого- лошенню його ханом, коли до нього приїздили Ян Кучукович і Іваншен- цо, 4) сам Менглі-герай… скоро по смерті його батька… Окрім того маємо ще 5) пізнішу грамоту Менглі-герая того ж роду, видану ним в 1507 році”18.

  (18 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 4. – С. 458-459.)

  Перелік цей необхідно доповнити ще принаймні двома ярликами, що були видані після Тохтамиша і не зберіглися, проте свідчення про їх існування є в ярлику Хаджі Гірея: 6) „грамотою” виданою для Ві- товта, що могла бути ярликом самого Хаджі Гірея, 7) ярликом Хаджі Гі- рея для в.кн.литовського Сигізмунда Кейстутовича19.

  (19 Петрунь Ф. Східна межа Великого князівства Литовського в 30-х роках XV сторіччя. – С. 165-168; його ж. Ханські ярлики на українські землі. – С. 171- 173; перевид.: С. 135-136.)

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми) http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf

  Обстановка постоянных усобиц

  Очевидно, что в обстановке постоянных усобиц Большая Орда, которую возглавлял сначала Улу-Мухаммед, а затем Сеид-Ахмед, не могла направить все свои силы на поддержку Свидригайло, что и было одной из причин его поражения в борьбе с противниками.

  Неудивительно, что политические противники Орды стремились использовать эти центробежные тенденции в своих интересах. Ряд данных указывает на то, что противник Свидригайло и его татарских союзников Сигизмунд Кейстутович пытался посадить своего ставленника на ханский трон. Этим ставленником оказался будущий основатель Крымского ханства Хаджи-Гирей. По свидетельству одной из ранних редакций русских родословных книг, его отец, сын Тохтамыша Дулатберды улан, «жил в Литве у Витофта» (Редкие источники по истории России. М., 1977. Вып. 2. С. 67).

  В середине XVI в. здесь помнили, что Хаджи-Гирей родился «близ Трок» (Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян. М., 1994. С. 64). В дипломатической переписке с Крымом первых десятилетий XVI в. имеется официальное сообщение литовской стороны о том, что находившегося в Литве Хаджи-Гирея Сигизмунд Кейстутович «в Орде перекопской вспоможением своим, накладом и выправою на царство посадил» (цит. по Kolankowski L. Dzieje Wielkogo Xiestwa Litewskiego za Jagiellonow. W-wa, 1930. T. 1. S. 257-258).

  В ярлыке, который в 1461 г. Хаджи-Гирей дал великому князю литовскому Казимиру Ягеллончику, исследователи отметили наличие выражения, свидетельствующего о том, что при его составлении был использован документ, выданный ранее Сигизмунду Кейстутовичу (в документе указывалось, что люди, живущие в городах, на которые выдан ярлык, должны служить великому князю Казимиру, как они ранее служили великому князю Сигизмунду).

  Очевидно, выступив как претендент на власть над Ордой, Хаджи-Гирей поспешил ярлыком подтвердить законность власти покровителя над «русскими» землями Великого княжества Литовского. (С. 182-183)

  (Флоря Б.Н. Орда и государства Восточной Европы в середине XV века (1430-1460) // Славяне и их соседи. Выпуск 10. Славяне и кочевой мир. М., 2001.)

  В качестве вассалов

  Красным обведены земли, которыми литовские великие князья правили в качестве вассалов татарских ханов на основании их ярлыков:

  фото

  Ярлык Хаджи-Гирея Казимиру (1461)

  Chadżigiereja cara słowo to jest.

  Od prawéj i lewéj ręki naszéj i od wszystkiego państwa naszego, ułanom panom, radom wszystkiego państwa ruskiego, kniaziom, czerńcom, bielcom i wszystkim pospolitym, co przedtem brat nasz starszy, na koniu polnym do W. kniazia Witolda do Litwy w gościnę przyjeżdżał, i wielką uczciwość miał; najpierwej Kijów daliśmy ze wszem, na wszem, ku państwu litewskiemu, bratu naszemu, W. kniaziowi Kazimierzowi; i panowie litewscy żądali nas i myśmy na żądanie ich to uczynili, i wedle pierwszych carów /231/ postępków, to jest: Kijów ze wszystkiemi dochody, ziemiami, wodami i pożytkami ich; Łuczko z wodami i ze wszystkiemi pożytkami ich, Smoleńsko z wodami, ziemiami i ze wszystkiemi pożytkami ich; Podole z wodami, ziemiami i ze wszystkiemi pożytkami ich; Kamienice z wodami, ziemiami i ze wszyslkiemi pożytkami ich; Braclaw z ziemiami, wodami i ze wszystkiemi pożytkami ich, począwszy od Kijowa do ujścia morza. Szczuprulezilniskiego z ziemiami i pożytkami ich; Zalwasz, Budula, z ziemiami i pożytkami ich; Czerniejów z ziemiami, wodami i pożytkami ich. Briczyenszinos, Luszcza, Czolmy, Slenniczany, z ziemiami, wodami i pożytkami ich. Siewierski Nowohrod, Bilsko, z wodami, ziemiami i ze wszemi pożytkami ich. Rylsko, Tumien, Szarajewicza, Jagalta, Wyssami z ziemiami, wodami i pożytkami ich. Midrass Uspul, Slarodub, Brańsko, z ziemiami, wodami i ze wszemi pożytkami ich. Mychalsko, Mobatulsko, Tula, z wodami, ziemiami i ze wszystkiemi pożytkami ich. Biresta, Ratuznisko, Alibsko, Burunsko, Kulmińsko i Sachonar, z ziemiami, wodami i ze wszystkiemi pożytkami ich. Japuhrad, Balikty, Strożowyhrod, Taska, Horodziszcze, Muschiczmyhrod, z ziemiami, wodami i ze wszystkiemi pożytkami ich. To jest: bratu naszemu W. kniaziu litewskiemu Kazimierzowi, panom kniaziom, radom; widząc wielkie postępki przyjacielskie i my Turapskie i wielki Nowogród, ze wszemi grody i wszemi ich dochody i pożytkami ich, z laski naszéj, do państwa litewskiego podali, i te zamki, które tu są napisane; tych zamków z pany, z bojarami, przed tym bratu naszemu kniaziowi Witultowi, a teraz takie bratu naszemu Zygmuntowi będą służyć i bratu naszemu kniaziowi Kazimierzowi. Także mają, tak jako i przed tym slużywali, z tych zamków i wsi i podatki nieodmiennie mają dawać; a jeśli nie będą posłuszni, tedy im nie dobrze będzie, i daliśmy ten nasz list pod złotą pieczęcią. Pisań w Krymie, lata po roku jego świętej miłości Mahometa proroka lata 867 d. 22 mca 7bris lata od narodzenia pana Jezusowego 1471. S. 230-231

  (Gołębiowski Ł. Dzeje Polski za panowania Kaźmiera, Jana Olbrachta i Alexandra. Warszawa, 1848.) http://litopys.org.ua/rizne/spysok/spys11.htm

  Ярлык Нур-Девлета Казимиру (1466)

  У найстаршому з ярликів самого Менглі Гірея (1472 р.) його попередниками у наданні донаційного акту названо батька Хаджі Гірея та старшого брата Нур Девлета, а також уперше – „царя Тохтамиша”. У документі підкреслюється, що Менглі Гірей видав його для короля польського і в.кн.литовського Казимира IV саме за їхнім прикладом і згідно з давньою традицією12.

  (12 Барвінський Б. Названа праця. – С. 18-19: „Jako przodkowie nasi wielki car brat nasz i wielki car Adzigerej ociec nasz polnym (має бути „potnym”) koniem swym do wielkiego kniazia Witulta do Litwy w gościnę przyjeżdżał i wielka, uczciwość mieli, z łaski swojej w głowach Kijуw z wielą państw podali i teraz te państwa bratu naszemu kniaziowi Kazimierzowi ku Litwie dajemy, za wielkimi proźbami panуw rad i na proźbę tośmy uczynili, jako przedtym pierwej ociec nasz car Thochtomysz i wielki car brat nasz starszy, wedle dawnego postanowienia.)

  Найповніше і найдокладніше кримська офіційна версія викладена у листі Менглі Гірея до Панів Ради Великого князівства Литовського 1506 р. у таких словах: “Наши отцы цари, предок наш царь Токтамыш с великим князем Витовтом присяжные братья и приятели были. Великий царь Токтамыш дал великому князю Витовъту Киев и Смольнеск и инъ- шые городы. И предок наш царь Токтамыш на все то дал ярлыки свои и после того до нашого отца, до Ач Кирия, царя, ваши великии послы при- ехав, о тых выписаных городех ярлык взяли. И потом брат наш старшии Мур Давлать, царь, царем стал, и он по тому ж. Приехавши пан Ян Кучу- кович а пан Ивашенцо ярлык взяли и твердая присяга была.”17.

  (17 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8. – Nr. 24. – S. 24. – S. 59; Малиновский И. Сбор- ник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого княжества Ли- товского. – Томск, 1901. - № 23. – С. 133.)

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми) http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf

  Ярлык Менгли-Гирея Казимиру (1472)

  Od prawéj i lewej ręki naszéj i od wszego państwa naszego, panom, radom, kniaziorn ruskim i państwom ich, bojarom, władykom, metropolitom, czerncom, bielcom i wszystkiemu pospolitemu ludu. Jako przodkowie nasi, wielki car, brat nasz i wielki car Udzigierej ociec nasz, polnym koniem swym do W. kniazia Witulta, do Litwy i w gościnę przyjeżdżał, i wielką uczciwość mieli, z laski swojéj, W głowach Kijów z wieią państw podali, i teraz te państwa bratu naszemu Kazimierzowi kniaziowi ku Litwie dajemy, za wielkiemi prośbami panów, rad i na prośbę tośmy uczynili, jako przed tym pierwej ociec nasz car Thochtomysz i wielki car brat nasz starszy, wedle dawnego postanowienia, najpierwéj Kijów z ziemiami, wodami i ze wszystkiemi dochody i pożytkami ich, Luczko z ziemiami etc. Smolińsko, Podole, Kamieniec, Bracław, Siewierski Nowohrod, Sokal, Nowygrod, z wodami i ze wszystkiemi pożytki ich, począwszy od Kijowa, aż do ujścia morza. Steprut i Halensko z ziemiami, wodami, etc. Brynten, Tukluszcze, Chotmisslen, Netssa, ze wszystkiemi ziemiami, wodami i dochody i pożytki ich. Rilsko z ziemiami etc. Hrivusko, Tumien, Sarajewcza, państwa jakaltemskie, z ziemiami, wodami i ze wszy stkiemi dochody i pożytkami ich. Bereass, Uskul, Staroduk, Brańsko, z ziemiami, wodami etc. Berestaja, Jaskub, Kozielsko, Brońsko, Lubów, Izbesz, Czynamir z ziemiami, wodami i ze wszystkiemi pożytkami ich. Japihrod, Balikty, Storożowyhrod, Taska, Horodyszcze, Tusiknemer, Horod, Nussalesz, Kudar, Horod, z ziemiami, wodami i pożytkami ich; od brata naszego W. kniazia Kazimierza, przyjechał posłem pan Bohdan Fedorowicz, a marszałek pan Iwaśko Soskowicz icheśmy wdzięcznie przyjęli i z braterską naszą przyjaźnią. Wielki Nowohrod z łaski naszej i rezeńskie państwo, Perejasław w głowach; z ziemiami, wodami /233/ i z grodami ich, włościami i ze wszemi pożytkami i dochodami ich, gdzie wnidzie i wlecze, tośmy przydali, ku państwu W. księstwa Litewskiego, wszelkie te zamki, które tu na imię napisane z pany i kniaziami, pierwej tego bratu naszemu W. kniaziowi Witultowi byli postąpili, i bratu naszemu W. kniaziowi Zygmuntowi mają wiecznie służyć, a teraz bratu naszemu W. kniaziowi Kazimirzowi maja także wiecznie służyć, i mają z tych zamków dochody i wszelkie pożytki, i sami wiernie służyć bratu naszemu, a jeśliby za jaką przyczyną nie chcieli bratu naszemu służyć, jako i pierwéj tedy mamy ich wojować, i ich ku bratu naszemu płonić i przywracać i daliśmy ten nasz list pod złotą pieczęcią. Po śmierci Mahometowéj 878 r. od Narodzenia Chrystusowego r. 1472 w Ordzie Tatarskiej. S. 232-233.

  (Gołębiowski Ł. Dzeje Polski za panowania Kaźmiera, Jana Olbrachta i Alexandra. Warszawa, 1848.) http://litopys.org.ua/rizne/spysok/spys11.htm

  Ярлык Менгли-Гирея Сигизмунду I (1506-1507)

  Ярлык крымского хана Менгли-Гирея литовскому великому князю Сигизмунду I (1506-1507)

  Починаю, Господи, у твое имя. Великое Орды великого царя Мендли-Кгиреево слово, правое руки и левое великого улуса темникомъ, и тысячникомъ, и сотникомъ, и десятникомъ, вланомъ, княземъ и всимъ Рускимъ людемъ, бояромъ, митрополитомъ, попомъ, чернцомъ, и всимъ чорнымъ людемъ и всему посполству. Даемъ вамъ ведати, штожъ великiи цари, дяды наши, и великiй царь Ачъжи-Кгирей, отецъ нашъ, коли ихъ потны кони были, до великого князя Витовта, до Литовское земли въ гостиное поехали, великую ласку и честь видали; и за то … пожаловали Кiевомъ, въ головахъ, и многiе места дали. Ино, потомужъ, Литовское земли великiй князь Казимиръ, братъ нашъ, зъ Литовскими князи и паны просили насъ; и мы ихъ прозбу ухваливъ … какъ насъ Богъ на столцы отца нашого посадилъ: ино што великiе цари, дяды наши, и великiй царь отецъ нашъ … дали потомужъ: Кiевскую тму, со всими входы и данми, и зъ землями и зъ водами; Володимерскую тму, со всими входы и данми, и зъ землями и зъ водами; Великого Луцка тму, со всими входы и данми, и зъ землями и зъ водами; Смоленскую тму, со всими входы и зъ данми, и зъ землями и зъ водами; Подолскую тму, со всими входы и зъ данми, и зъ землями и водами; Каменецкую тму, со всими входы и зъ данми, и зъ землями и водами; Браславскую тму, со всими входы и зъ данми, и зъ землями и водами; Сокалскую тму, со всими входы и данми, и зъ землями и водами; Звинигородъ, зъ выходы и зъ данми, и зъ землями и водами; Черкасы, зъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Хачибiевъ Маякъ, зъ водами и землями; ино почонши отъ Кiева, и Днепромъ и до устья, и Снепорожъ и Глинескъ со всими ихъ людьми, Жолважъ, Путивль зъ землями и зъ водами, Биринъ, Синечъ, Хотенъ, Лосичи, Хотмышлъ, со всими ихъ землями и водами, и данми и выходы; Черниговскую тму, со всими выходы и данми, и землями и водами; Рылескъ, зъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Курскую тму, зъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Сараева сына Егалтаеву тму, Милолюбъ, зъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Мужечъ, Осколъ, Стародубъ и Брянескъ, со всими ихъ выходы и данми и зъ землями и водами; Мченескъ и Люботескъ, Тулу городъ, со всими ихъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Берестей, и Ратно, и Козелексъ, Пронскъ, Волконскъ, Испашъ, Донець, со всими ихъ выходы и данми, и зъ землями и водами; Ябу городокъ, Балыклы, Карасунъ, городокъ Дашовъ, городищо Тушинъ, Немиръ, Мушачъ, Ходоровъ, со всими ихъ выходы и зъ данми, и зъ землями и водами. Ино великiй князь Казимиръ, братъ нашъ, зъ Литовское земли князи и паны, … штобы доброта множила: для того и мы тежъ съ уланы и князи порадивъ … а братъ нашъ, великiй князь Казимиръ, Андреева сына пана маршалка, а съ нимъ пана Ивашковъ сынъ, пана Ивашенцо … коли до мене отъ брата моего въ посолстве прiехали; ино мы, повышая брата нашого, … Псковъ и Великiй Новгородъ пожаловали дали есмо, и Резань и Переясловль въ головахъ, люди, тмы, городы и села, и дани и выходы, и зъ землями и зъ водами и съ потоками, къ Литовскому столцу придали есмо. Ино вы, имены вышей писаныи, городы, князи и бояре, … напередъ сего великому князю Витовту, брату нашому, а потомъ великому князю Жикгимонту, брату нашому, … и великому князю Казимиру, брату нашому, какъ есте служивали, ино и ныне, потомужъ, великому князю Жикгимонту, брату нашому, служите, колко городовъ дани и выходы сполна давали. А которые люди напотомъ, повышая, дали есмо, не молвите: «перво того не служивали есмо, и дани и выходу не давали есмо»; никоторое вымолвки не мейте, дани и выходы давайте, отъ нынешнего часу служите. Ино и ныне великiй князь Жикгимонтъ, братъ нашъ, зъ Литовское земли князи и паны … для того, штобы межи нами доброта была; и мы съ уланы и князи порадивъ … отъ брата нашого, великого князя Жикгимонта, панъ Юрьи Зиновьевичъ, а панъ Якубъ Ивашенцовичъ, маршалокъ, и писарь Татарскiй Темирчинъ сынъ князь Абрагимъ, отъ брата нашого въ посолстве приiездили. Ино первые цари, дяды наши, и царь отецъ нашъ пожаловалъ которыми ярлыки, а потомъ и мы которымъ ярлыкомъ пожаловали, милуючи, Жикгимонта брата нашого, въ Литовской земли столецъ ему дали есмо … сесь нашъ ярлыкъ зъ ласки … по первому жъ сполна дани и выходы и службу … не будете ль сполна служити, и вамъ никоторого жъ добра не будетъ, будете воеваны и граблены, сего нашого ярлыка не будете ль послушными … штобы есте не сплошилися, для того подъ золотымъ нишаномъ и подъ алыми тамгы ярлыкъ данъ, по пророка нашого смерти, девятьсотъ летъ и тринадцать летъ, щастливого месяца Сафара 21 дня, въ пятницу. Писанъ в городе Веселомъ.

  Из Литовской Метрики (Acta Magn. Ducat. Litv., рукоп. in fol. нач. XVI в., Запис. кн. VII, л. 39-40), хранящейся при Правительствующем Сенате, в С. Петербурге. В заглавии грамоты отмечено: Листъ отъ царя Татарского Мендли-Кгирея до пановъ радъ и всихъ Рускихъ людей, о Кiевъ и иншiе земли. Список неисправный и со многими пропусками в тексте.

  (Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Том второй. 1506-1544. Санктпетербург. 1848. С. 4-5.)

  Найповніше і найдокладніше кримська офіційна версія викладена у листі Менглі Гірея до Панів Ради Великого князівства Литовського 1506 р. у таких словах: “Наши отцы цари, предок наш царь Токтамыш с великим князем Витовтом присяжные братья и приятели были. Великий царь Токтамыш дал великому князю Витовъту Киев и Смольнеск и инъ- шые городы. И предок наш царь Токтамыш на все то дал ярлыки свои и после того до нашого отца, до Ач Кирия, царя, ваши великии послы при- ехав, о тых выписаных городех ярлык взяли. И потом брат наш старшии Мур Давлать, царь, царем стал, и он по тому ж. Приехавши пан Ян Кучу- кович а пан Ивашенцо ярлык взяли и твердая присяга была. А до мене приехал от брата нашого Казимира, короля, воевода троцкии пан Богдан Анъдрушкович, а с ним Ивашенцо, отца нашого ярлык з собою принесли о Киев и о Смолнеск, и о иных городех ярлык взяли. И в том ярлыку на- шом от короля, брата нашого, жадали о резанские городы, о Одоев, и в нашом ярлыку вписали. Ино наши тые ярлыки перед собою велете проче- сти, тых слов правды узнаете”17.

  (17 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8. – Nr. 24. – S. 24. – S. 59; Малиновский И. Сбор- ник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого княжества Ли- товского. – Томск, 1901. - № 23. – С. 133.)

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми) http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf

  Ярлыки Менгли-Гирея Сигизмунду I (1514)

  Ярлик від 3 лютого 1514 р.: „Што ж здавных часов великии цари, дяди наши и великий царь, отец наш, коли их кони потны были до Литовского паньства, до князя великого Витовта, а потом до великого короля Казимера, до князя великого литовского, коли в них гостемь бывали великую ласку и честь вьедали, городы и места и волости со всими ть/ма/ми, и пошлинами, и з выходы со всими сполна с тыми кияны писаными великии цари, дяди наши, и великий царь, отець наш, пожаловали, ярлыки свои дали были”14.

  (14 Центральний державний історичний архів України у м.Києві (далі - ЦДІАК). – КМФ-36, оп. 1. – Ч. 7 – Арк. 491; Stosunki z Mendli-Girejem chanem tatarów perekopskich (1469–1515). Akta i listy / Wydał i szkicem historycznym poprzedził K.Pułaski.–Kraków–Warszawa, 1881. - Nr. 145-S. 420.)

  Ярлик від 28 липня 1514 р.: „Што ж явно чиним, тым то нашим лис- том, иж здавна предков наших царей и отца нашего Ачжикгирея, царя, кони коли потны были, тогды к великому князю Витовту, к королю и великому князю Казимеру, в Литовскую зем- лю гостем приходили и честь великую и доброту видевши, подле старо- давного обычая земли Рускии з городы и месты, и волости со тмами, и з землями, и з водами, и з доходы записали, ничего не вменъшивая от тых ярлыков, которые жь с початъку от первых царей выписаны к Великому князьжству”15.

  (15 ЦДІАК. – КМФ-36, оп. 1, Ч.7 – Арк. 565.)

  Останній лист („докончальный лист”) Менглі Гірея до польського короля і в.кн.литовського Сигізмунда Старого від 29 жовтня 1514 р.: “Иж предъков наших приязнь и братство и мир видячи, как же великий цар Ток/та/мыш и великий цар Ажькгирей, отець мой, почон от тых царя у приязни и в братъстве будучи и гостем бывали там, з великим королем Якгалом лядским, а потом з великим князем литовским Витолтом и з великим королем Казимером лядским и литовским, они з нашими предки у приязни и в братъстве были и мир у правде держали, один одного приятелю приятелем, а неприятелю неприятелем были”16.

  (16 ЦДІАК. – КМФ-36, оп. 1, Ч.7 – Арк. 614.)

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми) http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf

  Ярлык Мухаммед-Гирея Сигизмунду I (1520)

  Ставши „перекопським царем”, Мехмед Гірей у одному з своїх надавчих ярликів 1520 р. писав: „Великий царь Токътамыш, вели- кий цар Одчыкирей почон то великого короля Владислава и до Якгела, и почон от великого князя Витовта и по Казимера, великого короля, предки н/а/ши и дяди н/а/ши великии цари с ним у братстве и приязни были и мир держали правдою как короне Полской, так Великому кн/я/зьству Ли- товскому, кождому прыятелю их приятели были, кождому неприятелю неприятелем”22.

  (22 ЦДІАК. – КМФ-36, оп. 1, ч. 10. – Арк. 786.)

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми) http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf

  Ярлык Сагип-Гирея Сигизмунду I (1535)

  Хан Сахіб Гірей у ярлику 1535 р. ужив таку формулу: „Штож наши предки цари и отец мой Магъмиткгирей, царь, коли кони потныи были до великого князя Витовта и до короля и великого князя Казимира, до паньства Великого князьства Литовъского в гостину приез- ждчали и великии чти видали, такеж подлуг первого обычая руских земли з городами з местами, з волостями, тьмами и со въсими доходы записа- ли”23.

  (23 ЦДІАК. – КМФ-36, оп. 1, ч. 3. – Арк. 212.)

  Фелікс Шабульдо. Чи існував ярлик Мамая на українські землі? (до постановки проблеми) http://www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/7.pdf

  Ярлык Сагип-Гирея Сигизмунду I (1540)

  Лист королевский крымскому хану Саип-Гирею и Договорная грамота Сигизмунда I с ханом (10 января 1540 г.)

  1. – Отъ Жикгимонта, Божьею милостью короля Польского и великого князя Литовского, Руского, Пруского, Жомойтского, Мазовецкого и иныхъ, великое орды великому царю Саипъ-кгирею, брату нашому. Што еси тыхъ часовъ присылалъ до насъ гонца своего Аракчея, и черезъ него намъ всказывалъ и въ ярлыку своемъ писалъ о томъ, штожъ посолъ нашъ великiй панъ Михайло Тишковичъ у справахъ нашихъ къ тобе пришолъ: ино князь Московскiй также пословъ своихъ къ тобе присылалъ, ижьбы еси съ нимъ ся згодилъ, и ты, братъ нашъ, памятуючи на давнюю прiязнь и захованье предковъ нашихъ зъ предками твоими, въ которомъ братстве и прiязни съ тобою они мешкали съ тымъ непрiятелемъ нашимъ Московскимъ жадное дружбы не учинилъ, и съ нимъ ся мирити не хочешъ, а намъ братомъ и прiятелемъ добрымъ ся быти обещалъ; и тыми часы, хотячи тежъ знамя братское прiязни своее намъ оказати, сына своего Еминь-кгирея зъ войскомъ у землю того непрiятеля нашого Московского воевати послалъ, и съ тымъ еси напередъ поведаючи гонца своего къ намъ прислалъ, а своего великого посла, зъ нашимъ посломъ Михайломъ Тишковичомъ, зъ листомъ докончалнымъ и съ правдою за онымъ до насъ отпустилъ: о чемъ же широко въ листе своемъ до насъ выписуешъ, а и словомъ гонецъ твой Аракчей тое жъ намъ отъ тебе молвилъ. Мы тому всему съ писанья и посольства гонца твоего гораздо врозумели, и тую прiязнь твою, которую еси намъ учинилъ, и землю непрiятеля нашого Московского воевати послалъ, отъ тебе брата нашого вдячьне прiймуемъ, и хочемъ съ тобою братомъ нашимъ въ добромъ братстве и верной прiязни мешкати, по тому яко и предки наши съ предки твоими цари Перекопскими въ братстве и правдивой прiязни межи собою мешкивали. А кгды тотъ посолъ твой великiй у насъ будетъ, тогды мы посольства его, што ты черезъ него къ намъ всказалъ, выслухавши, то съ тымъ учинимъ, што будетъ пригоже.

  II.-I… лечъ дело господарьское съ царемъ на томъ зостало, ижъ царь Сагипъ-кгирей маетъ кождому прiятелю короля его милости, и сыну его милости королю молодому и великому князю Августу прiятелемъ быти, а непрiятелю ихъ милости непрiятелемъ, и на кождого непрiятеля маетъ съ ихъ милостью господари быти за-одинъ.

  2. А которые городы, волости, земли и воды непрiятель господарьскiй Московскiй у отца его милости Казимера и брата его милости, великихъ королей, и тежъ у короля его милости несправедливо черезъ присягу свою побралъ: ино царь Сагипъ-кгирей, вземъ Бога на помочь, маетъ тые вси городы у того непрiятеля его милости Московского побрати, и зася королю его милости поотдавати; а маетъ его милость король на того непрiятеля и на иныхъ всихъ непрiятелей помогати.

  3. Къ тому тежъ царь Сагипъ-кгирей маетъ королю его милости и потомкомъ его милости во впокои держати: почонши у головахъ, Кiевъ и зъ землями и зъ водами, Луческъ со тмами и зъ землями и зъ водами, Смоленескъ со тмою и зъ водами и зъ землями, Полоцкъ со тмою и зъ землями и зъ водами, Подолье со тмами и зъ землями и зъ водами, Сокаль со тмами и зъ землями и зъ водами, Браславль со тмою и зъ доходы, Качибiевъ маякъ и зъ землями и водами. Такожъ почонши отъ Кiева, Днепромъ у верхъ ажъ до устья, Снепорожъ и Глинескъ зъ людми, Жолважъ, Ботулы и зъ землями и водами, Биринъ, Синецъ, Хотеенъ, Лосичи, Хотмишлъ, Осколъ и зъ землями и водами, Курьскъ со тмою, Сараева сына Яголдаеву тму, Путивль, Радогощъ, Милолюбовъ и зъ землями и водами, Можечъ, Стародубъ, Любечъ, Бряньскъ, Мченскъ, Люботескъ со тмою и зъ землями и водами, Берестей, Ратно, Козелескъ, Пронескъ, Волконескъ, Избашъ, Донецъ, Дашовъ городъ, Балаклы, городище Ташинъ, Охура со тмою, Момышъ, вси тые и зъ землями и водами, Великiй Новгородъ, Псковъ, Резанскiй Переяславль со тмою и зъ людьми, и съ лесы и съ пущами, и съ выходы и со всими приходы, што течеть и канетъ къ столцу панства Литовского.

  7. Што ся дотычетъ поминковъ, ино король его милость маетъ царю, за добрость его, въ кождый годъ поминки посылати, за пятнадцать тысячъ золотыхъ сукны, то есть, кождый поставъ сукна лiоньского за тридцать и за три золотыхъ черленыхъ. А тотъ поминокъ маетъ его милость царю посылати по половицы, то есть, на день святого Яна, месяца Iюня 24 дня, а другую половицу поминку маетъ его милость ему посылати на день Всихъ Святыхъ, месяца Ноября 1 дня.

  В заглавии грамоты отмечено: Тая намова королю е. м. съ царемъ Сагибъ-кгиреемъ вчинена есть въ Кракове, черезъ великого посла Алыгача, где то съ початку широкими словы маетъ быти выписано, яко и въ первшихъ докончаньяхъ. Datum нет.

  Оба акта из Литовской Метрики (Публ. дел кн. 1, л. 23, 29-31), хранящейся в Сенатском архиве, при Герольдии.

  (Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Том второй. 1506-1544. Санктпетербург. 1848. С. 362-364.)

  Ответ великого князя Сигизмунда

  Ответ великого князя Сигизмунда Бийбалушу, послу крымского хана Сагап-Гирея (12 октября 1542 г.)

  Летъ Бож[ъего] Нарож[енья] 1542, м[е]с[е]ца октября 12 день, инъдиктъ 1. Черезъ пана Михала, писара. Отъказъ послу цара Сагапъ Кирееву Бiйбалушу.

  I. Господаръ король его милость и великiй князь Жикгимонътъ казалъ тобе поведити, што братъ его милости Сагапъ Кирей тебе ку его милости послалъ з великимъ посломъ короля его милости, паномъ Костанътиномъ Ратомъскимъ, и черезъ тебе доконъчанье свое до господаря его милости прислалъ и при томъ тежъ ты другiй ярлыкъ отъ царя королю его милости подалъ.

  II. Господаръ его милость казалъ тобе поведити: Ижъ его милость тое докончанье и листъ царевъ, черезъ тебе присланный, велелъ передъ собою достаточъне вычести, въ которомъ онъ ку его милости широкими словы пишеть, припоминаюче давъное захованье и прiязнь, въ которой дедъ его царъ Ажъ Кгирей и инъшiе предъки его съ предъки его милости господаря нашого были; и въ томъ же ярълыку своемъ до короля его милости пишетъ, абы король его милость водъле слова и приреченья своего тые поминъки на тотъ часъ и рокъ меновитый, яко въ томъ докончаньи описано, то есть м[е]с[е]ца ноября перъвого дня, къ нему, брату своему, послалъ и [въ] иншихъ тежъ многихъ речахъ въ томъ же ярлыку до его милости пишеть.

  Ино господаръ король его милость, якъ съ того доконьчанья, такъ и з листу царева, тымъ всимъ речамъ добъре вырозумелъ и на то на въсе его милость велелъ тобе отъказъ вчинити. Што ся дотычеть того доконьчанья, которое царъ Сагапъ Кирей черезъ тобе ку его милости прислалъ, ино король его милость тое доконъчанье отъ царя, брата своего, прiймуеть и хочеть з нимъ въ добромъ а веръномъ братъстве и прiязни быти, а тые поминъки черезъ посла своего великого на тотъ часъ мененый, м[е]с[е]ца ноября перъвого дня, къ цару, брату своему, его милость шлеть.

  А [въ] иньшихъ всихъ речахъ, о которыхъ царъ до его милости въ ерлыку своемъ писалъ, достаточъне черезъ того посла своего, которого съ тыми поминки пошлеть, до него отъпишеть, а тебе вжо его милость къ цару, брату своему, отъпускаеть, и ты бы то господару своему поведилъ.

  (Русская историческая библиотека, т. 30. Литовская метрика. Отделы первый-второй. Часть третья: Книги публичных дел. Том первый. Юрьев. 1914. С. 82-83.)

  Ярлык Девлет-Гирея Сигизмунду II (1560)

  Хранится в: Bibl. Poturzycka. Teki Golebiowskiego 3, № 11; Arch. Czart. Teki Naruszewicza 70, № 190.

  В роли правопреемника прежних ханов

  В такой же роли правопреемника прежних ханов 22 сентября 1461 г. Хаджи выдал свой ярлык, передававший королю Казимиру формальное управление прежними татарскими «тьмами» южной и восточной Руси, включая столь актуальный вскоре Великий Новгород.

  Ярлык Хаджи частично основывался на подобном договоре о союзе Тохтамыша и Витовта, а также Улу-Мухаммеда и великого князя Сигизмунда, и сам стал образцом для таких же ярлыков Менгли-Гирея 1472 и 1507 г., Мухаммеда 1521 г. и Девлета 1560 г. (с. 289-290)

  Последний со стороны Тохтамышовичей великий ярлык Девлет-Гирея (Bibl. Poturzycka. Teki Golebiowskiego 3, № 11) (от 1560 г.) не только регулировал дипломатические и торговые отношения Крыма с Польшей и Литвой и подтверждал старые царские пожалования Киева, Полоцка, Витебска, Сокаля и т.д., но также за «Махметовы упоминки» обязывал хана к союзу против Москвы с целью вернуть утраченные Литвою земли.(с. 297)

  (Kolankowski L. Problem Krymu w dziejach jagiellonskich // Kwartalnik historyczny. 1936. Rocznik 49, z. 3. S. 279-300.)

  Как литовские князья стали вассалами Орды (к предыстории ярлыков)

  История литовско-татарских отношений восходит к 13-му веку. Ипатьевская летопись рассказывает о совместных походах татар и украинцев на подвластные литовцам белорусские земли в 1258, 1275 и 1277 гг. Ни о каком противодействии этим набегам со стороны литовских князей не сообщается. В правление Гедимина Литва начала экспансию на юг.

  В 1323 г. ушли из жизни последние галицко-волынские князья Андрей и Лев Юрьевичи. По сообщениям белорусско-литовских летописей, они погибли в войне с литовцами. В конце того же 1323 г. Гедимин захватил Киев.

  Поскольку Галицко-Волынское и Киевское княжества были улусами Орды, подобные действия Гедимина не могли не вызвать реакции татар.

  Под 1324 г. Никоновская летопись сообщает о войне татар против литовцев: «царь Азбяк посылал князей Литвы воевати; и много зла сотвориша Литве, и со многим полоном приидоша во Орду» (ПСРЛ, т. Х, стр. 189). Мацей Стрыйковский также рассказывает об участии киевлян и волынцев в походе татар на Литву (Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, zmodska i wszystkiej Rusi. Warszawa, 1846. T. I. S. 363, 365).

  Однако война продолжалась недолго. В ноябре 1324 г. в Вильнюс прибыли послы Узбека, о чем упоминают бывшие там одновременно с ними папские послы (Послания Гедимина. Вильнюс, 1966. № 14. С. 136).

  Между Гедимином и Узбеком было заключено соглашение, по которому к литовским князьям, ставшим правителями бывших земель Руси, перешла роль предшествовавших им Рюриковичей: они признали себя вассалами татар, правящими по их ярлыкам и выплачивающими им дань со своих земель.

  О сути достигнутой договоренности дает представление ярлык, выданный в 1392-1393 гг. Тохтамышем внуку Гедимина Ягайле: «Што межи твоее земле суть кня[же]ния, волости давали выходъ Белои Орде, то намъ наше дайте… Какъ от[е]цъ нашъ, какъ о[т]ци ваши были заодно, послы сылали межи собою, а мы такоже хочемъ с вами быти. Аже будетъ ва[м] надобе помочь на кого на ворога вашего, язъ самъ есмъ готовъ за того тобе на помочь всею моею силою, а толко весть намъ даите. А коли па потомъ коли намъ бы надобе, вы намъ таковиже будте».

  В Киеве стал править брат Гедимина Федор, при котором находился татарский баскак. Об этом свидетельствует сообщение Новгородской Первой летописи: «В лето 6839 [1331]... Поиха Василии владыка от митрополита; яко прииха под Черниговъ, и ту научениемъ дияволимъ пригнася князь Федоръ Киевьскыи со баскакомъ в пятидесят человекъ розбоемъ, и новгородци остерегошася и сташа доспевъ противу себе, мало ся зло не учинило промежю ими; а князь въсприимъ срамъ и отъиха, нь от бога казни не убежа: помроша коне у его.

  И оттоле поиха владыка на Брянескъ и прииха в Торжокъ, на память святого священномученика Акепсимы, и ради быша новоторжьци своему владыце; а в Новегороде печалне быша, занеже не бяше вести, нь сица весть промчеся, яко владыку Литва яле, а детеи его избиша».

  Литва и Орда

  Литва и Орда также заключили между собой военный союз против Польши и Венгрии, претендовавших на галицко-волынские земли. Уже в 1325 г. папа Иоанн XXII в своих буллах в лагере противников польско-венгерских войск называет «схизматиков (украинцев), татар, язычников (литовцев) и другие неверующие народы» (Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae. Romae, 1860. T. I. P. 215, 216). Война закончилась компромиссом, по которому с санкции Орды правителем Галицко-Волынского княжества стал Болеслав-Юрий Тройденович.

  Однако после его отравления в 1340 г. соперничество за галицко-волынское наследство разгорелось с новой силой. И снова Литва получила в этой борьбе поддержку Орды. Так, Ян Длугош сообщает, что в 1352 г. приглашенная Ольгердом большая орда напала на «подчиненное Польскому королевству Подолье» (Dlugosz J. T. 5, ks. 9. S. 337-338).

  Казимир III был вынужден заключить договор с Ольгердом (при непосредственном участии ордынской дипломатии и с санкции хана): «Открытый переход Орды на сторону Ольгерда существенным образом изменил соотношение борющихся сил. Осознав бесперспективность продолжения борьбы при таком обороте дел, Казимир в 1352 г. пошел на компромисс с Ольгердом.

  В силу достигнутого соглашения Галицко-Волынская Русь была разделена между польским королем и литовским князем. Казимир получил земли Люблинскую и Галицкую, Ольгерд оказался обладателем Владимира, Луцка, Белза, Холма, Берестья. Нетрудно видеть, что в подготовке этого соглашения активную роль сыграла ордынская дипломатия, что условия компромисса были не только во многом подготовлены ордынской державой, но, возможно, и дипломатически санкционированы самим ханом Джанибеком в 1352 г.» (Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. М., 1975. С. 53).

  В 1362 г. Ольгерд разбил у Синих Вод трех татарско-украинских князей Подолья. Это событие отнюдь не было «освобождением Руси Литвою от татарского ига». Ольгерд продолжал начатую его отцом политику союза с Ордой, что в 1362 г. означало союз с ее сильнейшим правителем Мамаем – прежде всего, против Польского королевства, а немного позже и против Руси (Великого княжества Владимирского). У Синих Вод Ольгерд разбил силы местных татарско-украинских сепаратистов и вернул Подолье под власть центрального правительства Орды.

  О том, что литовские князья продолжали признавать себя ордынскими вассалами, свидетельствует татарская плетенка на монетах сыновей Ольгерда – Ягайлы и Владимира Киевского. А о том, что после Синеводской битвы Подолье продолжало выплачивать дань в Орду, свидетельствуют две грамоты, выданные литовскими князьями Кориатовичами.

  фото

  фото

  Помочь, проекту
  "Провидѣніе"

  Яндекс-кошелёк - 41001400500447

  фото

  Сбербанк России - 42307810967103770360

  фото

  фото

  Источник — http://aquilaaquilonis.livejournal.com/

  Просмотров: 297 | Добавил: providenie | Рейтинг: 3.0/2
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Календарь

  Фонд Возрождение Тобольска

  Календарь Святая Русь

  Архив записей
  2009

  Тобольскъ

  Наш опрос
  Считаете ли вы, Гимн Российской Империи (Молитва Русского народа), своим гимном?
  Всего ответов: 189

  Наш баннер

  Друзья сайта - ссылки
               


  Все права защищены. Перепечатка информации разрешается и приветствуется при указании активной ссылки на источник providenie.narod.ru
  Сайт Провидѣніе © Основан в 2009 году